- C Những  Mảnh Đời       U138

- Tạ Ơn - Ma  cử điệu

 

- C Những  Mảnh Đời   - GX Bắc H

- Tạ Ơn - MV

 

- C Những  Mảnh Đời   - GX  Tn Ph

- Mỗi Ngy Sống -MV

 

- Bi Tnh Ca Gisu - GX  Tn Hương

- Mackeno - MV - Ver.1

 

- Niềm Vui Emamnuel - GX.Tn Hương

- Makeno - MV - Ver.2

 

- Chuyện Đm Thnh - GX Bắc H

- Mi Trường Gisu - MV

 

- Chuyện Đm Thnh  - GX. Tn Ph

- Vẫn Mi Nhờ Ơn Thầy C - MV

 

- Ma Tnh Yu Nở Hoa-GX. Tn Ph

- Đu C Qu Kh - MV

 

- C Những Mảnh Đời  - Studio

- Cho Xun - Viet Anh 2

 

- D Con Ra Sao- GX. Thiết Nham - ĐN

- Năm Mới Tuổi Mới - MV

 

- Dnh Hết Cho Con TH Ng. Văn Lung

- LK. Từ Khi Cha Đến - VA 2

 

- Điều Con Ước - CLB Lửa  Hồng

- D Con Ra Sao - MV

 

-Tạ Ơn - LiveStream

- D Con Ra Sao - GX. Tn Ph

 

- Con Đọc Kinh Mn Ci - Livestream

- D Con Ra Sao - Livestream - XB

 

- Bạn L Thế Nh - Live - GX. Bắc H

- D Con Ra Sao - GX. Bắc H

 

- Tặng Qu Noen - MV - Ver.1

- D Con Ra Sao - GX. Thuận Pht

 

- Tặng Qu Noen - MV - Ver.2

- D Con Ra Sao - GP. Mỹ Tho

@. Album v  Karaoke

-  Vui Cng Cha Xt Thương - MV

- D Con Ra Sao - GX. Ph Sơn

- Bi Tnh Ca Giesu - Karaoke

- Sống Vui Cng Cha - MV

- D Con Ra Sao - GX. Vĩnh Ha

- Ma Tnh Yu NỞ Hoa - Karaoke

- Con Đọc KInh Mn Ci - MV

- D Con Ra Sao - GX. Tn Hương

- Niềm Vui Emamnuel - Karaoke

- Giờ Kinh Tối - GX. Tn Hương

- Chung Sống Kid - MV

- Chuyện Đm Thnh - Karaoke

- Ca Dao Mi Ấm - Remix - MV

- Học Với Mẹ - MV

- Vẫn Mi Nhờ Ơn Thầy C - Karaoke

-Vượt Ln Chnh Mnh - MV

- Tnh Thầy Tnh C - MV

- Học Với Mẹ - Karaoke

- Bữa Cơm Gia Đnh - MV

- Trăng Trn Trn - Livestream

- Con Đọc Kinh Mn Ci - Karaoke

- Niềm Vui Mi Trường - MV

- Chng Ta L Một Group - VA 2

- Album Tnh Ca Mi Ấm

-Tnh Gia Đnh - MV

- Vui Trung Thu - MV

-  Album: Mi Trường Gisu

- Điều Con Ước - MV

- Mỗi Khi Đến H - Live VA 2

- Album: Vũ Điệu Học Đường

- Con muốn Ba L Bạn - MV

- Dnh Hết Cho Con -MV

- Album: Xun Hạ Thu Đng

- Giờ Ln Lớp - MV

- n Tnh Mi Ấm - MV

- Tổng hợp: Cả Nh Lm Muối Men

- Mi Yu Việt Nam - MV

- Mỗi Khi Đến H - MV

- Tuyển Tập Ging Sinh - Mới

- Ca Dao Mi Ấm - MV

- Dnh Hết Cho Con - Cafe T.H.

- Tổng Hợp : Album Vũ Điệu Học Đường

- Biết Ơn Mẹ Ba - MV

- Năm Mới Tuổi Mới MV - Ver.2

- Mỗi Khi Đến H - Karaoke

- Bn Tay Mẹ - MV

- Lời Của Xun - MV

- Vượt Ln Chnh Minh - Karaoke

- Ngập Trn Niềm Vui - MV

- Năm Mới Tuổi Mới - MV - Ver.1

- Bữa Cơm Gia Đnh - Karaoke

- Cả Nh Lm Muối Men - MV

- Từ Khi Cha Đến -  GX Tn Hương

- Album: Mi Tường Gisu

- Trăng Trn Trn - MV

- Từ Khi Cha Đến - MV

- Quảng co T Huggies

- Vui Cng Cha Xt Thương Ver.2

- Ước Mơ Đm Thnh - MV

 

- Vui Trung Thu - Vĩnh Long

- Mỗi NGười Mỗi Khc - MV

 

- Đn H  - MV

- Talk Show We Are The Group

 

- Người Thầy MV

- Cha Lm ng Trăng - MV

 

- Cha Lm ng Trăng - Vĩnh Long

- Cha Lm ng TRăng MV Ver.2